Az örök megújulás

“Az örök megújulás”
30x21cm

A magyar nép egyik lélekvezető állata, és az egyetemes mítoszkészlet fontos szimbóluma a szarvas..A magyarság ősvallásában különösen fontos szerepet tölt be…Amióta az emberiség létezik a szarvas igen előkelő helyet foglalt el a kollektív tudattalanban és a vallásokban…A szarvas agancsa különösen fontos szimbólum, amely az idő periodicitását, és a megújulást, az újjászületést reprezentálja.Részint azért mert a szarvas agancsa újranő,részint azért mert agancsában a szoláris ( a Naphoz kapcsolódó szimbólumot véltek felfedezni.Ilyesformán az agancs nem más,mint a Nap sugara.
A magyarság számára a szarvas szakrális állat ezért aki az oltalma alatt áll az különleges tulajdonságokkal bír . Az örök megújulás a Nap szimbóluma. A hosszú életnek és halhatatlanságnak a jelképe,mivel a szarvas megkeresi az élet forrását és iszik annak vizéből.A szarvas a bőség és a teremtő erő egyik attribútuma.Spirituális szempontból a csodaszarvas feladata az, hogy életet vigyen mások életébe. Ezenkívül a szarvas a mozgásnak, a hódításnak és az életnek a szellemiségét hordozza magában.